Aluxal Karachalios SEG_Coils_TS

Περί…..αλουμινίου!!!

Το αργίλιο ή αλουμίνιο (Aluminium) είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο Al και ατομικό αριθμό 13. Είναι ένα αργυρόλευκο μέταλλο, στοιχείο που ανήκει στην ομάδα IIIA (13) του περιοδικού συστήματος μαζί με το βόριο. Είναι από τα πιο ελαφρά μεταλλικά στοιχεία σε πυκνότητα (π.χ. το 1/3 περίπου του χάλυβα). Από πλευράς εξάπλωσης, είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο Φλοιό της Γης και συνολικά το τρίτο (3ο) πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας, μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Κατά βάρος αποτελεί περίπου το 8% του στερεού φλοιού. Ωστόσο, είναι χημικώς πολύ δραστικό ώστε να βρίσκεται στη φύση ως ελεύθερο μέταλλο. Αντίθετα, απαντάται συνήθως ενωμένο σε περισσότερα από 270 διαφορετικά ορυκτά. Η κύρια πηγή για τη βιομηχανική παραγωγή του μετάλλου είναι ο βωξίτης.

Το μεταλλικό αλουμίνιο έχει (φαινομενικά) μεγάλη ικανότητα στο να αντιστέκεται στη διάβρωση. Αυτό στην ουσία συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του (φαινόμενο της παθητικοποίησης). Επίσης, εξαιτίας της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) βιομηχανία. Είναι, επίσης, εξαιρετικά χρήσιμο στη χημική βιομηχανία, τόσο αυτούσιο ως καταλύτης, όσο και με τη μορφή διαφόρων ενώσεών του.

Ιδιότητες

Οι ιδιότητες που κάνουν το αλουμίνιο τόσο σημαντικό για την βιομηχανία είναι το χαμηλό του ειδικό βάρος, η υψηλή αντοχή του σε μηχανικές καταπονήσεις και η εξαιρετική αντοχή του στη διάβρωση, η οποία οφείλεται στο φαινόμενο της παθητικοποίησης. Το καθαρό αλουμίνιο είναι αρκετά μαλακό και όλκιμο. Με την προσθήκη σιδήρου, χαλκού και άλλων κραματικών στοιχείων βελτιώνονται κατά πολύ οι μηχανικές του ιδιότητες. Το αλουμίνιο υφίσταται εύκολα κατεργασία με χύτευση και με αφαίρεση υλικού. Παρουσιάζει, επίσης, πολύ καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Χρήσεις

Τα κράματα αλουμινίου με 2,5-6,3% κ.β. χαλκό ονομάζονται ντουραλουμίνια (δηλ. κράματα αλουμινίου με υψηλή αντοχή). Περιέχουν συνήθως ως πρόσθετα κραματικά στοιχεία μαγνήσιο και σπανιότερα, μαγγάνιο και πυρίτιο. Παρουσιάζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται στη σκλήρυνσή τους με δημιουργία κατακρημνισμάτων και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αεροναυπηγική, λόγω του χαμηλού τους βάρους και της εξαιρετικής τους αντοχής. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική και σε άλλες εφαρμογές όπου το χαμηλό βάρος και οι καλές μηχανικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι ζητούμενα κράματα αλουμινίου-λιθίου.

Άλλα κράματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία αθλητικών ειδών και τη ναυπηγική. Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή των κουτιών για ποτά, του αλουμινόχαρτου και άλλων υλικών και εργαλείων της κουζίνας.

Το οξείδιο του αργιλίου, η αλουμίνα, βρίσκεται στη φύση με τη μορφή του ρουμπινιού, του ζαφειριού και του κορουνδίου. To κορούνδιο έχει σκληρότητα στην κλίμακα Mohs ίση με 9, πράγμα που το κάνει ένα από τα σκληρότερα υλικά στη φύση. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ως λειαντικό η συνθετική αλουμίνα. Τα οξείδια του αργιλίου χρησιμοποιούνται επίσης στην υαλουργία και την κατασκευή λέιζερ. Κρύσταλλοι ρουμπινιού χρησιμοποιούνται επίσης ως αισθητήρες πίεσης για υψηλές πιέσεις. Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζονται επίσης συχνά από αλουμίνιο, καθώς έχει μικρότερο βάρος και κόστος από το χαλκό (αν και όχι τόσο καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα).

Οι στυπτηρίες (alums), τα διπλά θειϊκά άλατα του αργιλίου, κρυσταλλικές ενώσεις (άλατα) του αργιλίου με το γενικό χημικό τύπο K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O χρησιμοποιούνται ως στυπτικές ενώσεις καθώς και στη βαφική. Ορισμένα κράματα ή ενώσεις του αργιλίου (λ.χ. υδροξείδια του) αποτελούν εξαιρετικές αντιπυρικές ενώσεις για την υψηλή αντοχή πολλών υλικών στη φωτιά (πλαστικά, υφάσματα, ξύλο).

Παραγωγή

Σήμερα, η παραγωγή αλουμινίου ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ακόλουθη διαδικασία:

Πρώτα ο βωξίτης εξορύσσεται από το κοίτασμα (συνήθως επιφανειακό). Στη συνέχεια εκπλύνεται, θρυμματίζεται και διαλύεται σε πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Με αυτό τον τρόπο, οι προσμίξεις του βωξίτη (κυρίως οξείδια του σιδήρου και του πυριτίου) απομακρύνονται και παραμένει στο διάλυμα το καυστικό νάτριο με το οξείδιο του αργιλίου. Στη συνέχεια απομακρύνεται και το καυστικό νάτριο και παραμένει μόνο το ένυδρο οξείδιο του αργιλίου, το οποίο πυρώνεται στους 1100° C έτσι, ώστε να απομακρυνθεί το νερό.

Ακολουθεί η ηλεκτρόλυση. Το οξείδιο του αργιλίου διαλύεται σε τήγμα κρυολίθου, το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρολυτική λεκάνη με άνοδο ηλεκτρόδιο άνθρακα και κάθοδο την επένδυση της λεκάνης από ανθεκτικό μέταλλο. Στη συνέχεια διαβιβάζεται μέσα από αυτό συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης αλλά εξαιρετικά υψηλής έντασης (περίπου 150000 Αμπέρ). Το τηγμένο αλουμίνιο συλλέγεται από το βυθό της λεκάνης. Το παραγόμενο κατά την ηλεκτρόλυση οξυγόνο κατευθύνεται προς την άνοδο από άνθρακα, τον οποίο καίει, (γι’ αυτό και τα ηλεκτρόδια της ανόδου αντικαθίστανται τακτικά) διατηρώντας έτσι την θερμοκρασία του τήγματος σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, όμως, παράγεται και φθόριο (προερχόμενο από τον κρυόλιθο), το οποίο συλλέγεται με ειδικό κάλυμμα της λεκάνης και, κατευθυνόμενο σε ειδική μονάδα ανακυκλώνεται, ώστε να μην καταλήξει στην ατμόσφαιρα.

Η ηλεκτρόλυση είναι μια διεργασία η οποία είναι εξαιρετικά ηλεκτροβόρα. Ένα τυπικό εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου καταναλώνει ρεύμα όσο μια μικρή πόλη. Ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος για παραπάνω από 4 ώρες σημαίνει στερεοποίηση των τηγμάτων στις λεκάνες και, συνεπώς, καταστροφή τους. Γι’ αυτό το λόγο, τα περισσότερα εργοστάσια είτε παράγουν επιτόπου την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν είτε συνδέονται με παραπάνω από μία πηγές ενέργειας (έχουν δηλαδή απευθείας διεθνείς συνδέσεις).

Εκτός από το βωξίτη, το αργίλιο βρίσκεται στη φύση στα ορυκτά της αργίλου και στους κρυστάλλους του ρουμπινιού, του ζαφειριού και του κορουνδίου αλλά και σε πολύ μεγάλο αριθμό πυριτικών, κυρίως, ορυκτών. Μεγάλος αριθμός βιομηχανικών ορυκτών περιέχει αργίλιο.

Πηγή: wikipedia

Aluxal Karachalios European Aluminium Aluxal

Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο: Τα μέτρα που εισηγείται στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης

Το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο (EUROPEAN ALUMINIUM) εκπροσωπεί ολόκληρη την αλυσίδα αξία της βιομηχανίας αλουμινίου στην Ευρώπη. Μία βιομηχανία που πρωτοστατεί στη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμινίου, η οποία έχει «χτυπηθεί» με αναστολή λειτουργίας εργοστασίων εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης και των κυβερνητικών μέτρων ελέω COVID-19, ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και  προβλήματα ρευστότητας.

Με βάση τη μακροχρόνια δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμινίου για τη βιωσιμότητα, το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να παραμείνει ένας από τους πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης της Γηραιάς Ηπείρου.

Η κρίση του κορωνοϊού ρίχνει φως στην εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες περιοχές εκτός ΕΕ για ορισμένες στρατηγικές πρώτες ύλες. Η Γηραιά Ήπειρος πρέπει να σκεφτεί επειγόντως πώς να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, να διατηρήσει τα υπάρχοντα βιομηχανικά περιουσιακά της στοιχεία και να ευνοήσει την παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος αντί να βασίζεται σε εισαγωγές υψηλής έντασης άνθρακα.

Η βιομηχανία αλουμινίου και η αλυσίδα αξίας αυτής πρέπει επομένως να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των στρατηγικών οικοσυστημάτων, τόσο όσον αφορά στο σχέδιο ανάκαμψης όσο και στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία.

Οι βιομηχανίες στην Ευρώπη χρειάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ ένα πλαίσιο που να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό, ανταγωνιστικό, κυκλικό και βιώσιμο.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο καλεί την ΕΕ και τα κράτη – μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στα παρακάτω:

  • Την αποτροπή της αναστολής λειτουργίας των ευρωπαϊκών μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου
  • Φοροεκπτώσεις στο κόστος της ενέργειας
  • Τη γρήγορη υιοθέτηση των νέων κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στο Σύστημα Εμπορίας εκπομπών της ΕΕ
  • Τη διασφάλιση της ρευστότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών
  • Την τόνωση της ζήτησης για στρατηγικά υλικά και υλικά χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα όπως το αλουμίνιο
  • Την ενθάρρυνση και επισήμανση της κυκλικότητας του αλουμινίου ως βιώσιμου υλικού που μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές υψηλού αποτυπώματος άνθρακα
  • Την ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ευρώπης και του ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων

Ο απώτερος στόχος των παραπάνω μέτρων είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών και των καταναλωτών στην οικονομία, η τόνωση της ζήτησης, καθώς και η θωράκισης της αλυσίδα αξίας ώστε να γίνει πιο ανθεκτική, περισσότερο ανταγωνιστική και λιγότερο εξαρτημένη από χώρες εκτός ΕΕ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ

Πηγή: alunet.gr