Aluxal Karachalios SEG_Coils_TS

Περί…..αλουμινίου!!!

Το αργίλιο ή αλουμίνιο (Aluminium) είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο Al και ατομικό αριθμό 13. Είναι ένα αργυρόλευκο μέταλλο, στοιχείο που ανήκει στην ομάδα IIIA (13) του περιοδικού συστήματος μαζί με το βόριο. Είναι από τα πιο ελαφρά μεταλλικά στοιχεία σε πυκνότητα (π.χ. το 1/3 περίπου του χάλυβα). Από πλευράς εξάπλωσης, είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο Φλοιό της Γης και συνολικά το τρίτο (3ο) πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας, μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Κατά βάρος αποτελεί περίπου το 8% του στερεού φλοιού. Ωστόσο, είναι χημικώς πολύ δραστικό ώστε να βρίσκεται στη φύση ως ελεύθερο μέταλλο. Αντίθετα, απαντάται συνήθως ενωμένο σε περισσότερα από 270 διαφορετικά ορυκτά. Η κύρια πηγή για τη βιομηχανική παραγωγή του μετάλλου είναι ο βωξίτης.

Το μεταλλικό αλουμίνιο έχει (φαινομενικά) μεγάλη ικανότητα στο να αντιστέκεται στη διάβρωση. Αυτό στην ουσία συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του (φαινόμενο της παθητικοποίησης). Επίσης, εξαιτίας της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) βιομηχανία. Είναι, επίσης, εξαιρετικά χρήσιμο στη χημική βιομηχανία, τόσο αυτούσιο ως καταλύτης, όσο και με τη μορφή διαφόρων ενώσεών του.

Ιδιότητες

Οι ιδιότητες που κάνουν το αλουμίνιο τόσο σημαντικό για την βιομηχανία είναι το χαμηλό του ειδικό βάρος, η υψηλή αντοχή του σε μηχανικές καταπονήσεις και η εξαιρετική αντοχή του στη διάβρωση, η οποία οφείλεται στο φαινόμενο της παθητικοποίησης. Το καθαρό αλουμίνιο είναι αρκετά μαλακό και όλκιμο. Με την προσθήκη σιδήρου, χαλκού και άλλων κραματικών στοιχείων βελτιώνονται κατά πολύ οι μηχανικές του ιδιότητες. Το αλουμίνιο υφίσταται εύκολα κατεργασία με χύτευση και με αφαίρεση υλικού. Παρουσιάζει, επίσης, πολύ καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Χρήσεις

Τα κράματα αλουμινίου με 2,5-6,3% κ.β. χαλκό ονομάζονται ντουραλουμίνια (δηλ. κράματα αλουμινίου με υψηλή αντοχή). Περιέχουν συνήθως ως πρόσθετα κραματικά στοιχεία μαγνήσιο και σπανιότερα, μαγγάνιο και πυρίτιο. Παρουσιάζουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται στη σκλήρυνσή τους με δημιουργία κατακρημνισμάτων και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αεροναυπηγική, λόγω του χαμηλού τους βάρους και της εξαιρετικής τους αντοχής. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική και σε άλλες εφαρμογές όπου το χαμηλό βάρος και οι καλές μηχανικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι ζητούμενα κράματα αλουμινίου-λιθίου.

Άλλα κράματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία αθλητικών ειδών και τη ναυπηγική. Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή των κουτιών για ποτά, του αλουμινόχαρτου και άλλων υλικών και εργαλείων της κουζίνας.

Το οξείδιο του αργιλίου, η αλουμίνα, βρίσκεται στη φύση με τη μορφή του ρουμπινιού, του ζαφειριού και του κορουνδίου. To κορούνδιο έχει σκληρότητα στην κλίμακα Mohs ίση με 9, πράγμα που το κάνει ένα από τα σκληρότερα υλικά στη φύση. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ως λειαντικό η συνθετική αλουμίνα. Τα οξείδια του αργιλίου χρησιμοποιούνται επίσης στην υαλουργία και την κατασκευή λέιζερ. Κρύσταλλοι ρουμπινιού χρησιμοποιούνται επίσης ως αισθητήρες πίεσης για υψηλές πιέσεις. Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζονται επίσης συχνά από αλουμίνιο, καθώς έχει μικρότερο βάρος και κόστος από το χαλκό (αν και όχι τόσο καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα).

Οι στυπτηρίες (alums), τα διπλά θειϊκά άλατα του αργιλίου, κρυσταλλικές ενώσεις (άλατα) του αργιλίου με το γενικό χημικό τύπο K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O χρησιμοποιούνται ως στυπτικές ενώσεις καθώς και στη βαφική. Ορισμένα κράματα ή ενώσεις του αργιλίου (λ.χ. υδροξείδια του) αποτελούν εξαιρετικές αντιπυρικές ενώσεις για την υψηλή αντοχή πολλών υλικών στη φωτιά (πλαστικά, υφάσματα, ξύλο).

Παραγωγή

Σήμερα, η παραγωγή αλουμινίου ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ακόλουθη διαδικασία:

Πρώτα ο βωξίτης εξορύσσεται από το κοίτασμα (συνήθως επιφανειακό). Στη συνέχεια εκπλύνεται, θρυμματίζεται και διαλύεται σε πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Με αυτό τον τρόπο, οι προσμίξεις του βωξίτη (κυρίως οξείδια του σιδήρου και του πυριτίου) απομακρύνονται και παραμένει στο διάλυμα το καυστικό νάτριο με το οξείδιο του αργιλίου. Στη συνέχεια απομακρύνεται και το καυστικό νάτριο και παραμένει μόνο το ένυδρο οξείδιο του αργιλίου, το οποίο πυρώνεται στους 1100° C έτσι, ώστε να απομακρυνθεί το νερό.

Ακολουθεί η ηλεκτρόλυση. Το οξείδιο του αργιλίου διαλύεται σε τήγμα κρυολίθου, το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρολυτική λεκάνη με άνοδο ηλεκτρόδιο άνθρακα και κάθοδο την επένδυση της λεκάνης από ανθεκτικό μέταλλο. Στη συνέχεια διαβιβάζεται μέσα από αυτό συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης αλλά εξαιρετικά υψηλής έντασης (περίπου 150000 Αμπέρ). Το τηγμένο αλουμίνιο συλλέγεται από το βυθό της λεκάνης. Το παραγόμενο κατά την ηλεκτρόλυση οξυγόνο κατευθύνεται προς την άνοδο από άνθρακα, τον οποίο καίει, (γι’ αυτό και τα ηλεκτρόδια της ανόδου αντικαθίστανται τακτικά) διατηρώντας έτσι την θερμοκρασία του τήγματος σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, όμως, παράγεται και φθόριο (προερχόμενο από τον κρυόλιθο), το οποίο συλλέγεται με ειδικό κάλυμμα της λεκάνης και, κατευθυνόμενο σε ειδική μονάδα ανακυκλώνεται, ώστε να μην καταλήξει στην ατμόσφαιρα.

Η ηλεκτρόλυση είναι μια διεργασία η οποία είναι εξαιρετικά ηλεκτροβόρα. Ένα τυπικό εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου καταναλώνει ρεύμα όσο μια μικρή πόλη. Ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος για παραπάνω από 4 ώρες σημαίνει στερεοποίηση των τηγμάτων στις λεκάνες και, συνεπώς, καταστροφή τους. Γι’ αυτό το λόγο, τα περισσότερα εργοστάσια είτε παράγουν επιτόπου την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν είτε συνδέονται με παραπάνω από μία πηγές ενέργειας (έχουν δηλαδή απευθείας διεθνείς συνδέσεις).

Εκτός από το βωξίτη, το αργίλιο βρίσκεται στη φύση στα ορυκτά της αργίλου και στους κρυστάλλους του ρουμπινιού, του ζαφειριού και του κορουνδίου αλλά και σε πολύ μεγάλο αριθμό πυριτικών, κυρίως, ορυκτών. Μεγάλος αριθμός βιομηχανικών ορυκτών περιέχει αργίλιο.

Πηγή: wikipedia

Aluxal Karachalios European Aluminium Aluxal

Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο: Τα μέτρα που εισηγείται στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης

Το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο (EUROPEAN ALUMINIUM) εκπροσωπεί ολόκληρη την αλυσίδα αξία της βιομηχανίας αλουμινίου στην Ευρώπη. Μία βιομηχανία που πρωτοστατεί στη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμινίου, η οποία έχει «χτυπηθεί» με αναστολή λειτουργίας εργοστασίων εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης και των κυβερνητικών μέτρων ελέω COVID-19, ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και  προβλήματα ρευστότητας.

Με βάση τη μακροχρόνια δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλουμινίου για τη βιωσιμότητα, το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να παραμείνει ένας από τους πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης της Γηραιάς Ηπείρου.

Η κρίση του κορωνοϊού ρίχνει φως στην εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες περιοχές εκτός ΕΕ για ορισμένες στρατηγικές πρώτες ύλες. Η Γηραιά Ήπειρος πρέπει να σκεφτεί επειγόντως πώς να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, να διατηρήσει τα υπάρχοντα βιομηχανικά περιουσιακά της στοιχεία και να ευνοήσει την παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος αντί να βασίζεται σε εισαγωγές υψηλής έντασης άνθρακα.

Η βιομηχανία αλουμινίου και η αλυσίδα αξίας αυτής πρέπει επομένως να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των στρατηγικών οικοσυστημάτων, τόσο όσον αφορά στο σχέδιο ανάκαμψης όσο και στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία.

Οι βιομηχανίες στην Ευρώπη χρειάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ ένα πλαίσιο που να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό, ανταγωνιστικό, κυκλικό και βιώσιμο.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο καλεί την ΕΕ και τα κράτη – μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στα παρακάτω:

 • Την αποτροπή της αναστολής λειτουργίας των ευρωπαϊκών μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου
 • Φοροεκπτώσεις στο κόστος της ενέργειας
 • Τη γρήγορη υιοθέτηση των νέων κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στο Σύστημα Εμπορίας εκπομπών της ΕΕ
 • Τη διασφάλιση της ρευστότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών
 • Την τόνωση της ζήτησης για στρατηγικά υλικά και υλικά χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα όπως το αλουμίνιο
 • Την ενθάρρυνση και επισήμανση της κυκλικότητας του αλουμινίου ως βιώσιμου υλικού που μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές υψηλού αποτυπώματος άνθρακα
 • Την ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ευρώπης και του ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων

Ο απώτερος στόχος των παραπάνω μέτρων είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών και των καταναλωτών στην οικονομία, η τόνωση της ζήτησης, καθώς και η θωράκισης της αλυσίδα αξίας ώστε να γίνει πιο ανθεκτική, περισσότερο ανταγωνιστική και λιγότερο εξαρτημένη από χώρες εκτός ΕΕ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ

Πηγή: alunet.gr

Aluxal Karachalios POVAS_Generic-030621

ΠΟΒΑΣ: Επίκαιρη ενημέρωση προς επαγγελματικά εργαστήρια & βιοτεχνίες Αλουμινίου – Σιδήρου

Η ΠΟΒΑΣ σταθερά δίπλα στο πλευρό των κατασκευαστών, προχωρά στην παροχή επικαιροποιημένης ενημέρωσης σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, υποχρεώσεις και γενικότερα τη λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων και βιοτεχνιών αλουμινίου / σιδήρου. Οι βιοτεχνίες αλουμινίου / σιδήρου ασκούν στην πλειοψηφία τους τη δραστηριότητα του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 25.12 «Κατασκευή Μεταλλικών Πορτών και Παράθυρων». Διακρίνονται σε επαγγελματικά εργαστήρια με εγκαταστημένη ισχύ μικρότερη των 37 Kw και σε βιοτεχνίες με εγκαταστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 37 Kw. Οι περισσότερες μονάδες μέσα στην πόλη είναι επαγγελματικά εργαστήρια. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνίες ισχύουν τα εξής :

 Επαγγελματικά εργαστήρια αλουμινίου σιδηρού

 1. Επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε ευρύτατες περιοχές εντός πόλεων με χρήση γης «Γενική Κατοικία» ή «Πολεοδομικό Κέντρο».
 2. Δεν υποχρεούνται να συντάσσουν Περιβαλλοντικές Μελέτες, ούτε και να εφαρμόζουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
 3. Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).
 4. Επαγγελματικά Εργαστήρια Αλουμινίου Σιδήρου, σε Γενική Κατοικία ή Πολεοδομικό Κέντρο, που δεν είναι νομιμοποιημένα, μπορούν να νομιμοποιηθούν με μικρό κόστος, εφ’ όσον λειτουργούν σε χώρους κυρίας χρήσης.
 5. Δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν επαγγελματικά εργαστήρια, που λειτουργούν σε περιοχές «Αμιγούς Κατοικίας» ή σε βοηθητικούς χώρους οικοδομών.
 6. Όσα Επαγγελματικά Εργαστήρια (εγκαταστημένη ισχύς μικρότερη 37 Kw) δεν είναι νομιμοποιημένα και λειτουργούν σε περιοχές Γενικής Κατοικίας και σε χώρους κυρίας χρήσεως, θα πρέπει να σπεύσουν να νομιμοποιηθούν, ώστε να εξασφαλίσουν τη λειτουργία τους σε ενδεχόμενες αλλαγές, αλλά και για να μπορούν να αξιοποιήσουν ΕΣΠΑ και πιθανά αναπτυξιακά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Βιοτεχνίες  αλουμινίου σιδηρού

 1. Δεν επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές εντός πόλεων με χρήση γης.
 2. «Γενική Κατοικία» ή «Πολεοδομικού Κέντρου». Επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης χωρίς περιορισμούς στην εγκαταστημένη ισχύ.
 3. Δεν υποχρεούνται να συντάσσουν Περιβαλλοντικές Μελέτες, αλλά υποχρεούνται να εφαρμόζουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
 4. Υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων). Η προθεσμία φέτος για τη δήλωση του 2020 λήγει την 30 Ιουνίου 2021.
 5. Βιοτεχνίες Αλουμινίου Σιδήρου μπορούν να νομιμοποιηθούν με μικρό κόστος, εφ’ όσον λειτουργούν σε περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης ή σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, αλλά μόνο σε περιπτώσεις, που μπορούν να αποδείξουν ότι λειτουργούσαν στη συγκεκριμένη θέση πριν τις απαγορευτικές διατάξεις του 1980. Σε περιοχές εκτός Αττικής επιτρέπεται η ίδρυση και σε εκτός σχεδίου άρτια οικόπεδα, εφ’ όσον δεν υφίσταται κάποια ειδική χωροταξική απαγόρευση.
 6. Οι νόμιμες βιοτεχνίες μπορούν να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ ή τα πιθανολογούμενα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή: alunet.gr

Aluxal Karachalios

REHAU: Τα παράθυρά σας…..προσέχουν το σπίτι!

Η ζωή μας εκσυγχρονίζεται διαρκώς με ολοένα και πιο έξυπνα συστήματα. Πολλά πράγματα τα οποία παλιότερα κόστιζαν ακριβά, σήμερα πλέον είναι πιο προσιτά. Έπρεπε να ξεδιπλώσουμε τον χάρτη για να βρούμε τον συντομότερο δρόμο στις διακοπές μας; Σήμερα, το αναλαμβάνει το σύστημα πλοήγησης. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει ενταχθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Γιατί όχι και στα παράθυρά μας;

Η REHAU έχει βάλει στόχο να κατασκευάζει παράθυρα εξίσου εκσυγχρονισμένα με την ίδια μας τη ζωή. Παράθυρα που όχι μόνο μας δείχνουν τον κόσμο, αλλά φροντίζουν επίσης για καθαρό αέρα ενώ είναι κλειστά. Και τα οποία αποθαρρύνουν ακόμη και τους διαρρήκτες, προτού αυτοί αποπειραθούν να κάνουν κάτι.

REHAU Smart Guard: παγκόσμια καινοτομία στην αποτροπή αντιδιαρρηκτική

Ο έξυπνος αισθητήρας αναγνώρισης εντοπίζει τους πιθανούς διαρρήκτες. Οπτικά και ηχητικά σήματα υποδεικνύουν στον δράστη, σαφώς, ότι δεν χρειάζεται καν να επιχειρήσει τη διάρρηξη. Το ενεργητικό σύστημα αποθάρρυνσης βοηθάει στοχευμένα στην αποτροπή ζημιών σε πόρτες και παράθυρα.

Συνεπώς, το REHAU Smart Guard είναι πολύ πιο προηγμένο σε σχέση με τα κοινά συστήματα συναγερμού. Αφού αυτά ενεργοποιούνται όταν ο διαρρήκτης έχει μπει μέσα στο σπίτι. Τότε, όμως, το παράθυρο ή η πόρτα έχουν ήδη υποστεί ζημιές.

Είναι απευθείας ενσωματωμένη στο πλαίσιο, χωρίς να επηρεαστεί η όψη των παραθύρων σας – παρόλα αυτά το Smart Guard αποτρέπει εξαιρετικά αποτελεσματικά τις διαρρήξεις. Χάρη στα καλύμματα σε ανθρακί, λευκό, καφέ ή καραμέλα δεν προσφέρει μόνο ασφάλεια, αλλά και τέλεια χρωματική ενσωμάτωση. Και αυτό όχι μόνο στα παράθυρά σας, αλλά και στις μπαλκονόπορτες.

Η μονάδα λειτουργεί ξεχωριστά με μπαταρίες. Συνεπώς δεν χρειάζονται καλώδια. Η αλλαγή των μπαταριών γίνεται πανεύκολα – έτσι απολαμβάνετε μέγιστη ασφάλεια και άνεση.

Με το Smart Guard System connect μπορείτε μέσω σύνδεσης με το κέντρο Smart Home να διαμορφώσετε μόνοι σας το πρόγραμμα συναγερμού: από το πρόγραμμα των ρολών και την ενεργοποίηση μιας σειρήνας συναγερμού μέχρι ένα μήνυμα ώθησης στο smartphone σας. Αυτό σημαίνει έξυπνη αντιδιαρρηκτική προστασία.

Πηγή: rehau.com/gr-el

Aluxal Karachalios Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Εξοικονομώ κατ΄ οίκον – Αυτονομώ 2021: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα – Αυτοί είναι οι δικαιούχοι

Σε νέο γύρο παρεμβάσεων ετοιμάζεται να προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ξεκινώντας νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Τετραπλή παρέμβαση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

 • Τον Απρίλιο αρχίζει η ένταξη των νοικοκυριών που υπέβαλαν αιτήσεις στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και εγκρίθηκαν.
 • Στα τέλη του καλοκαιριού προκηρύσσεται το νέο Εξοικονομώ για σπίτια, με διαφοροποιημένα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων.
 • Μέσα στη χρονιά θα προχωρήσει επίσης το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου, για το οποίο υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα συμφωνία χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Έρχεται ειδικό πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους: εντάχθηκαν συνολικά 36.369 νοικοκυριά με αιτήσεις προϋπολογισμού 737,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των νοικοκυριών στο πρόγραμμα προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια η δανειοδότηση (για όσους επιθυμούν) και η εκτέλεση των εργασιών.

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», η οποία ολοκληρώνεται στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με τις εξαγγελλίες του ΥΠΕΝ, στα τέλη του καλοκαιριού αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος Εξοικονομώ, το οποίο θα προτεραιοποιεί τις αιτήσεις με ποιοτικά κριτήρια που θα περιλαμβάνουν τον βαθμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή, εισοδηματικά κριτήρια κ.α.

Σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες θα αξιοποιηθεί η προεργασία που έχει γίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης, που ήδη χρησιμοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος του ΥΠΕΝ όπως επισημαίνει ο υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων άνω των 3 δισ. ευρώ στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων την επόμενη 5ετία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.