Πιστοποιήσεις

ALUXAL

Πιστοποιητικά

Η βασική πολιτική ποιότητας της επιχείρησης ΚΑΡΧΑΛΙΟΣ ALUXAL A.B.E.E., με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εντός του πεδίου εφαρμογής της για τις υπηρεσίες:

Κατεργασία-επικάλυψη μετάλλων (προφίλ αλουμινίου & σιδήρου). Κατασκευή-τοποθέτηση πετασμάτων-κουφωμάτων εξωφύλλων (προφίλ αλουμινίου & σιδήρου) και ηλεκτ/των πορτών αλουμινίου και PVC

Aluxal Karachalios TUV_hellas_iso9001

9001:2015

συστημα διαχειρισησ ποιοτητασ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, το οποίο εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται κι αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της. 

Aluxal Karachalios_iso-14001

14001:2015

συστημα περιβαλλοντικησ διαχειρισησ

Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο εστιάζει και ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία μιας επιχείρησης, με βάση τους Περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που αυτή έχει θέσει, προβάλλοντας την ευαισθησία της σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, π.χ. ανακύκλωση, διαχείριση ενέργειας κ.α.

Aluxal Karachalios_OHSAS 18001

18001:2007

Συστημα υγιεινησ - ασφαλειασ

 Το πρότυπο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές και τον τρόπο αξιολόγησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ικανοποίηση με αποδοτικό τρόπο, των υποχρεώσεών τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας με προσανατολισμό στη συνεχή βελτίωση.