Πολυκαρβονικά φύλλα

Τα πολυκαρβονικά φύλλα είναι σύγχρονα υλικά, τα οποία υπερέχουν έναντι των παραδοσιακών, όπως το γυαλί, με δυνατότητες πολλαπλών εφαρμογών. Ενδείκνυνται για αίθρια, ηλιακές οροφές, χωρίσματα εσωτερικών χώρων,…

Continue reading