Πιστοποιήσεις

ALUXAL

Πιστοποιητικά

Η βασική πολιτική ποιότητας της επιχείρησης ΚΑΡΧΑΛΙΟΣ ALUXAL A.B.E.E., με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εντός του πεδίου εφαρμογής της για τις υπηρεσίες:

Κατεργασία-επικάλυψη μετάλλων (προφίλ αλουμινίου & σιδήρου). Κατασκευή-τοποθέτηση πετασμάτων-κουφωμάτων εξωφύλλων (προφίλ αλουμινίου & σιδήρου) και ηλεκτ/των πορτών αλουμινίου και PVC

Qualicoat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ

Το διεθνώς αναγνωρισμένο Σήμα Ποιότητος – Άδεια QUALICOAT απονέμεται από την Ε.Ε.Α.-ΑΜΚΕ (EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065) σε μονάδες βαφής αλουμινίου και βεβαιώνει ότι η μονάδα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε.Ε. συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALICOAT για την βαφή προϊόντων αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονική χρήση.

9001:2015

συστημα διαχειρισησ ποιοτητασ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, το οποίο εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται κι αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της.                     

14001:2015

συστημα περιβαλ/κησ διαχειρισησ

Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο εστιάζει και ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία μιας επιχείρησης, με βάση τους Περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που αυτή έχει θέσει, προβάλλοντας την ευαισθησία της σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, π.χ. ανακύκλωση, διαχείριση ενέργειας κ.α.

TUV_hellas_iso45001

45001:2018

Συστημα υγιεινησ - ασφαλειασ

 Το πρότυπο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές και τον τρόπο αξιολόγησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ικανοποίηση με αποδοτικό τρόπο, των υποχρεώσεών τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας με προσανατολισμό στη συνεχή βελτίωση.

all_iso

ALUXAL

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ALUXAL Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλες τις ενέργειές της για
την εκτέλεση των υπηρεσιών: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
(προφίλ αλουμινίου & σιδήρου), κατασκευή-τοποθέτηση πετασμάτων-
κουφωμάτων εξωφύλλων  και
ηλεκτρικών πορτών αλουμινίου & PVC.