Θέσεις εργασίας στην ALUXAL

ALUXAL

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τομέας

Γίνετε μέρος του ανερχόμενου τομέα αλουμινίου στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση

Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω διαλέξεων & σεμιναρίων.

Βιογραφικό

Ενισχύστε το βιογραφικό σας στην καλύτερη εταιρεία της Δ. Ελλάδας.

Ευκαιρίες

Ίσες ευκαιρίες ανόδου, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου & πεποιθήσεων.

ALUXAL

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ALUXAL συγκαταλέγεται στις εταιρείες που στοχεύουν στην εξέλιξη και την ανάπτυξη, διατηρώντας παρ’ όλα αυτά τον οικογενειακό της χαρακτήρα. Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει την ομάδα μας βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, παρακολουθώντας όλες τις τεχνολογικές τάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή κι εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του μέσω διαρκούς εκπαίδευσης. Επικοινωνήστε άμεσα με κάποιον εκπρόσωπο για την αποστολή βιογραφικού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε βιογραφικό που δέχεται η ALUXAL, αξιολογείται με βάση τις απαιτήσεις τις εταιρείας. Ο κάθε υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και κατόπιν διεξάγεται μια σειρά συνεντεύξεων για την ολοκλήρωση του σταδίου επιλογής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία των αιτήσεων όλων των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δε θα δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία μας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρούνται στα αρχεία της ALUXAL για ένα ημερολογιακό έτος και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

Ωράριο

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το ωράριο λειτουργίας της ALUXAL & επικοινωνήστε για περισσότερες διευκρινίσεις.

Ωράριο Λειτουργίας

Επικοινωνία

+30 26410 31737
+30 26410 22913

E-mail

info@aluxal.gr