Εξοικονομώ κατ' οίκον

ALUXAL

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση χρημάτων από το πρώτο κιόλας έτος εγκατάστασης.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένα κουφώματα αλουμινίου & PVC.

Ενεργειακή Απόδοση

Θερμοπροστασία για άμεση αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Αξιοπιστία

Εξασφάλιση καλής λειτουργίας βάσει ποιοτικών ελέγχων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ήδη βεβαρημένου – λόγω παλαιότητας – κτιριακού ιστού της χώρας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τον τρόπο αυτό οι ωφελούμενοι αναβαθμίζουν ενεργειακά το ακίνητο τους, εξοικονομούν πολλά χρήματα από τις δαπάνες ψύξης – θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως και τέλος, συμβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ωράριο

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το ωράριο λειτουργίας της ALUXAL & επικοινωνήστε για περισσότερες διευκρινίσεις.

Ωράριο Λειτουργίας

Επικοινωνία

+30 26410 31737
+30 26410 22913

E-mail

info@aluxal.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όλες οι πληροφορίες

Το πρόγραμμα

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα.

Κατοικίες που επιδοτούνται

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία το μεμονωμένο διαμέρισμα και σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες άλλου τύπου ιδιοκτησίες.

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%.

Βήματα Υλοποίησης

Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα όσον αφορά τους όρους συμμετοχής, τους ελέγχους κλπ.